Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

Where in the world is Catalan the sole official language?
in Catalonia
in the Balearic Islands
in Andorra
nowhere
Andorra is the only part of the world where Catalan is the only official language. It is used by Andorran television and radio stations.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag польский язык

Gdzie na świecie jedynym językiem oficjalnym jest kataloński?
w Katalonii
na Balearach
w Andorze
nigdzie
Sąsiadująca z Katalonią i związana z nią kulturowo Andora to jedyny kraj, w którym jedynym językiem jest kataloński. W tym języku nadawane są audycje radiowe i programy telewizyjne.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
6
Очень интересно!

flag немецкий язык

In welchem Land ist die einzige offizielle Sprache Katalanisch?
in Katalonien
auf den Balearen
in Andorra
nirgendwo
Die Amtssprache Andorras ist Katalanisch. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2005 sprechen 38,8 % der Einwohner Andorras als Muttersprache Katalanisch, 35,4 % Kastilisch, 15,0 % Portugiesisch und 5,4 % Französisch.
Ts
0
исправить этот вопрос
3
Очень интересно!

flag русский язык

flag украинский язык