U którym zwierząt notuje się stężenie wanadu, które może nawet milionkrotnie przewyższać stężenie tego pierwiastka w wodzie morskiej?

U sprzągli
U żachw
U szkarłupni
U mszywiołów
Żachwy to gromada zwierząt morskich zaliczanych do podtypu osłonic. Krew żachw zawiera cztery rodzaje komórek, w tym zielony barwnik – hemowanadynę – o nieznanej funkcji (komórki takie nazywa się wanadocytami). Wanabina jednym z niewielu znanych białek zawierających wanad. Ze względu na występowanie wanadocytów u żachw notuje się bardzo wysoki stężenie wanadu, które może nawet milionkrotnie przewyższać stężenie tego pierwiastka w wodzie morskiej.
Sens
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnezoologiazwierzęta morskie

Odpowiedzi według kraju

U sprzągli
U żachw
U szkarłupni
U mszywiołów
odpowiedzi
flagPolska
22%
33%
35%
8%
181