Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

Which country is Cumbria a part of?
Italy
Spain
United Kingdom
Sweden
Cumbria is a county in northern England, on the border with Scotland.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język polski

Częścią którego kraju jest Kumbria?
Włoch
Hiszpanii
Wielkiej Brytanii
Szwecji
Kumbria to hrabstwo w północnej Anglii, na granicy ze Szkocją.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język francuski

De quel pays fait partie Cumbria?
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Suède
Cumbria est un comté dans le nord de l'Angleterre, à la frontière avec l'Ecosse.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język hiszpański

¿Dónde está Cumbria?
Italia
España
Reino Unido
Suecia
Cumbria es un condado en el norte de Inglaterra, en la frontera con Escocia.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

Wo liegt Cumbria?
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Cumbria ist eine Grafschaft im Norden von England, an der Grenze zu Schottland.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język włoski

Dove si trova Cumbria?
Italia
Spagna
Regno Unito
Svezia
Cumbria è una contea nel nord dell'Inghilterra, al confine con la Scozia.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niderlandzki

Waar is Cumbria?
Italië
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Cumbria is een provincie in het noorden van Engeland, op de grens met Schotland.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język rosyjski

flag język portugalski

Onde fica Cúmbria?
Itália
Espanha
Reino Unido
Suécia
Cúmbria é um condado no norte da Inglaterra, na fronteira com a Escócia.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!