Huidige stemmen

Dit is de geaccepteerde versie.
toegevoegd door globalquiz.org 22 december 2016 11:05
Wat is de grootste rivier uitmondt in de Arctische Oceaan?
Yukon
Neva
Amoer
Jenisej
Het gemiddelde water lozen van Yenisei is 19.600 m³/s. Het is meer dan de Mississippi, Ganges of Paraná.
globalquiz.org
0
Corrigeer deze vraag
0
Zeer interessant!
bereiken: nogal globaalaardrijkskundeKarazeenoordpoolgebiedrivierRusland

Stemmen

      acceptabel  globalquiz.org