Traduire cette question
Globalquiz sont Global Global Global.

flag anglais

flag polonais

flag français

flag espagnol

flag allemand

flag italien

flag néerlandais

flag russe

flag portugais

flag suédois

Det mest tätbefolkade landet i Europa är Monaco. Vilket land är det andra?
Storbritannien
Malta
San Marino
Nederländerna
Lista över europeiska länder efter befolkningstäthet: Monaco (16 500 personer / km²), Malta (1230), Vatikanstaten (1190), Nederländerna (465) och San Marino (435).
globalquiz.org
0
corriger cette question
0
Très intéressant!

flag roumain

Cea mai dens populată țară din Europa este Monaco. Care țară este a doua?
Regatul Unit
Malta
San Marino
Olanda
Lista țărilor după densitatea populației în Europa: Monaco (16 500 km²), Malta (1230), Vatican (1190), Țările de Jos (465) și San Marino (435).
globalquiz.org
0
corriger cette question
0
Très intéressant!