Übersetzen Sie diese Frage
Globalquiz-Fragen werden von Benutzern für andere Benutzer übersetzt.

flag englische Sprache

flag polnische Sprache

flag deutsche Sprache

flag vietnamesische Sprache

Đây là xe hiệu gì?
Ferrari
Lamborghini
Porsche
McLaren
Những năm 1950,công ty máy kéo của Lamborghini đã trở thành một trong những nhà sản xuất trang thiết bị nông nghiệp lớn nhất ở Italia. Sự giàu có của Lamborghini cho phép ông chuyên tâm vào niềm đam mê xe cộ có từ thuở nhỏ, để rồi cuối cùng ông bắt đầu sự nghiệp sản xuất xe hơi.
hongquan
0
Korrigiere diese Frage
0
Sehr interessant!